top of page

코딩놀이터

1. 접수기간
  - 2023. 3. 24.(금) 10:00 ~ 4. 5.(수) 18:00/ 선착순

     ※금천구민 우선 접수 : 2023. 3. 24.(금) 10:00 ~ 3. 31.(금) 18:00

        타지역 주민 포함 접수 : 2023. 3. 31(금) 18:00 ~ 4. 14.(금) 18:002. 참가대상
  - 초등 4 ~ 6학년  , 중등 1 학년 (11세~14세)


3. 교육일정 수업은 한 기수당 3회의 수업으로 이루어집니다.

                       각 기수는 같은 내용이므로 한 번만 신청 부탁드립니다.

  - 1기 : 2023. 4. 20.(목) ~ 5. 4.(목) / 매주 목요일16:00 ~ 18:00 (총 6시간)
      ​·1회차 : 4. 20.(목)

      ·2회차 : 4. 27.(목)

      ·3회차 : 5. 4.(목)

 

  - 2기 : 2023. 5. 11.(목) ~ 5. 25.(목) / 매주 목요일16:00 ~ 18:00 (총 6시간)     

      ·1회차 : 5. 11.(목)

      ·2회차 : 5. 18.(목)

      ·3회차 : 5. 25.(목)

 

  - 3기 : 2023. 6. 8.(목) ~ 6. 22.(목) / 매주 목요일16:00 ~ 18:00 (총 6시간)     

      ·1회차 : 6. 8.(목)

      ·2회차 : 6. 15.(목)

      ·3회차 : 6. 22.(목)4. 교육 목
 : 직설적 코딩 아두이노 키트를 이용해 블럭코딩을 쉽게 배우는 수업


5. 교육 장소 : 금천사이언스큐브 (서울특별시 금천구 금하로 783)

 

6. 준비물 ​없음


7. 문의사항 : 금천구청 교육지원과  02-2627-2190

                     

bottom of page